Oferta

ZKP - Zakładowa kontrola produkcji

Dla kogo przeznaczona jest ZKP?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia ZKP kierujemy do wszystkich producentów wyrobów budowlanych, którzy są zobowiązani oznaczyć swoje wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym - literą B.

Czym jest ZKP?
System ZKP jest jednym z wymogów Dyrektywy 89/106/EWG.ZKP to stała wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania. 
System dokumentowania powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania całego systemu ZKP. W zakładzie powinna być wyznaczona osoba posiadająca niezbędne uprawnienia do ustalania procedur, niezbędnych do wykazania zgodności wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, identyfikacji i prowadzenia zapisów dotyczących niezgodności oraz ustalania procedur działań korygujących.

System Zakładowej Kontroli Produkcji określa:

  • Odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności personelu, który zarządza, wykonuje i kontroluje prace mające wpływ na jakość
  • Procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do Procedury prowadzenia i nadzorowania zapasów
  • Procedury szkolenia personelu mającego wpływ na jakość
  • Procedury postępowania z reklamacjami

Korzyści z posiadania ZKP:

  • Większa wiarygodność i lepsza reputacja wśród klientów
  • Poprawa pozycji rynkowej
  • Usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości
  • Zmniejszenie kosztów związanych ze "złym wyrobem"

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.