Oferta

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności oparte o HACCP

Dla kogo?
Oferta na zaprojektowanie i wdrożenie systemu HACCP skierowana jest w szczególności do przedsiębiorstw biorących udział w łańcuchu żywnościowym obejmującym produkcję pierwotną, przetwórstwo, transport i obrót artykułami spożywczymi. Naszą ofertę kierujemy również do wszystkich producentów środków stosowanych do kontaktu z żywnością.

Czym jest HACCP?
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) stanowi systemowe podejście przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywności.Nie wystarczy już tylko GMP i GHP, które w obecnej dobie stanowią działania wspomagające w eliminacji zagrożeń i zmniejszenia ich do poziomu akceptowalnego. HACCP zdominował na świecie strefę zabiegów o cechy zdrowotne żywności. Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych jest podstawą w trakcie wdrażania innych pokrewnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w tym IFS i BRC.

Dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć system zarządzania niejednokrotnie HACCP jest doskonałym narzędziem do jasnego określenia słabych i mocnych punktów własnego procesu produkcyjnego oraz oszacowania zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego dla własnych wyrobów

Korzyści z posiadania HACCP:

 • Przygotowanie się do coraz to bardziej rygorystycznych wymagań higieniczno-sanitarnych
 • Jasne udokumentowanie występowania oraz eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności
 • Utrzymanie zapisów jakości stanowiących dowód rzetelnego monitoringu Krytycznych Punktów Kontrolnych
 • Partnerski udział w systemie wczesnego ostrzegania
 • Spełnienie wymagań prawnych UE
 • Integracja systemu HACCP z procesowym podejściem zarządzania

Jak wdrażamy HACCP?
Realizując projekty systemu HACCP szczególną uwagę zwracamy na specyficzne wymagania przepisów prawnych obowiązujących w danej branży przemysłu spożywczego i indywidualne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie GMP i GHP.

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, których niezmiennymi są:

 • Lokalna wizytacja przedsiębiorstwa mająca na celu ocenę zasad GMP i GHP.
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny.
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych opartych na pracy zespołowej naszych konsultantów z powołanym przez Państwa zespołem.
 • Przeprowadzenie analizy zagrożeń i identyfikacji Krytycznych Punktów Kontrolnych.
 • Uruchomienie zapisów z monitoringu CCP i obowiązujących zasad systemu HACCP.
 • Weryfikacja systemu HACCP.
 • Na życzenie Klienta przygotowanie do procesu certyfikacji systemu w niezależnej jednostce.

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.