Oferta

Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności - mini HACCP, GHP, GMP

Dla kogo?
Oferta na wdrożenie mini HACCP z podstawami GMP i GHP skierowana jest do wszystkich jednostek organizacyjnych świadczących usługi, których realizacja związana jest z kontaktem z żywnością i środkami spożywczymi.

Czym jest mini HACCP?
Mini HACCP - tak nazywa się skróconą wersję obligatoryjnego systemu HACCP. W trakcie projektowania mini HACCP wdraża się pięć zasad Codex Alimentarius bez obowiązku certyfikacji.Zgodnie z polskim prawem HACCP jest obligatoryjny dla wszystkich firm, które uczestniczą w obrocie, przerobie i dostarczaniu żywności do klienta.
Mini HACCP pomoże Państwu przejść wszystkie kontrole prowadzone przez służby, którym Państwo podlegacie. W trakcie wdrażania będziecie Państwo informowani o wszystkich aktualnych i obowiązujących wymaganiach przepisów prawnych.

Korzyści z posiadania mini HACCP
Do podstawowych korzyści z posiadania nimi HACCP należą:

  • Przygotowanie się do coraz to bardziej rygorystycznych wymagań higieniczno-sanitarnych
  • Przygotowanie do kontroli sanitarnych
  • Jasne udokumentowanie występowania oraz eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności
  • Spełnienie wymagań prawnych UE

Jak wdrażamy mini HACCP?

  • Lokalna wizytacja przedsiębiorstwa mająca na celu ocenę zasad GMP i GHP.
  • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny.
  • Uruchomienie prac wdrożeniowych opartych na pracy zespołowej naszych konsultantów z powołanym przez Państwa zespołem.
  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń i identyfikacji Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP).
  • Uruchomienie zapisów z monitoringu CCP i obowiązujących zasad systemu HACCP.

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.