Oferta

System zarządzania środowiskowego EMAS

SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDITU EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme)

SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDITU EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme)

Dla kogo przeznaczony jest EMAS?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu kierujemy do organizacji budujących filozofię przedsiębiorstwa opartą na aktywnym zarządzaniu środowiskowym i chcących udokumentować swoje oddziaływanie środowiskowe w publicznie dostępnej deklaracji środowiskowej.

Czym jest EMAS?
System Ekozarządzania i Auditu EMAS jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej koncentrującego się na:

 • identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, poprawić i podnieść skuteczność systemu zarządzania środowiskowego
 • systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczenia oddziaływania na środowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska
 • systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami
 • systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy
 • szkoleniu personelu, aby zwiększyć efektywność prac środowiskowych,
 • porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży

EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. 
Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001, opublikować deklarację środowiskową zweryfikowaną przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego, aktywnie włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego oraz postępować zgodnie z prawem.

Korzyści z posiadania EMAS

 • Usystematyzowanie wszystkich istotnych dla środowiska działań prowadzących do redukcji zagrożeń środowiskowych
 • Wzmocnienie zaufania opinii publicznej, urzędów, klientów, banków, ubezpieczycieli i zabezpieczenie możliwości środowiskowych przedsiębiorstwa
 • Obniżenie kosztów poprzez systematyczne działania zapobiegawcze
 • Mocna identyfikacja, motywacja i więź pracowników z przedsiębiorstwem
 • Umocnienie wizerunku i zdolności konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez doskonalenie możliwości środowiskowych

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.