Oferta

Standard Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym IATF 16949:2016

Czym jest Standard Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym IATF 16949:2016?
Niniejszy Standard zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym, zwany dalej „Standardem zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym” lub „IATF 16949“, określa wraz z mającymi zastosowanie specyficznymi dla klienta wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego oraz wymaganiami ISO 9001:2015 i ISO 9000:2015 podstawowe wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym. Tym samym niniejszy Standard zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym nie jest uznawany za samodzielny standard zarządzania jakością, lecz należy go rozumieć jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015 i stosować w powiązaniu z tą normą. Norma ISO 9001:2015 została opublikowana jako samodzielna norma ISO i nie stanowi elementu niniejszego Standardu IATF 16949.

Celem niniejszego Standardu zapewnienia jakości w przemyśle motoryzacyjnym jest rozwój systemu zarządzania jakością, zapewniającego ciągłe doskonalenie, skupionego na zapobieganiu błędom i zmniejszaniu zmienności i strat w łańcuchu dostaw.

Korzyści z posiadania Standardu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym IATF 16949:2016

 • spełnienie wymagań koncernów motoryzacyjnych
 • wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach klientów
 • podniesienia kwalifikacji pracowników oraz ich integracja poprzez szkolenia
 • nowy, bardziej efektywny system dokumentowania produkcji
 • redukcja liczby braków i napraw
 • zmniejszenie rozrzutu i marnotrawstwa w łańcuchu dostawczym
 • redukcja auditów klientowskich
 • dalszy rozwój procesów doskonalenia
 • uniknięcie potrzeby certyfikacji na wiele systemów

Jak wdrażamy Standard Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym IATF 16949:2016
Realizując projekty wdrażania systemów zarządzania IATF 16949:2016 zwracamy szczególną uwagę na właściwe dobieranie konsultantów do specyfiki przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci, oprócz wiedzy z zakresu systemów zarządzania jakością, wiedzy i doświadczenia menedżerskiego, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia w branży motoryzacyjnej. Realizowane przez nas projekty wdrożeniowe cechuje indywidualne podejście do możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie uwarunkowań gospodarczych i prawnych. Nasi konsultanci realizują projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami przedsiębiorstw i organizacji.

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:

 • Audit wstępny. Badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań standardu IATF 16949:2016
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny
 • Szkolenia kierownictwa, kadry i pracowników
 • Opracowanie strategii, polityki jakości i celów przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja procesów i powiązań między poszczególnymi procesami
 • Modelowanie procesów. Ustalenie celów, miar i wskaźników w procesach
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na zespołowej pracy naszych konsultantów i powołanych zespołów wdrożeniowych
 • Szkolenie auditorów wewnętrznych
 • Weryfikacja wdrożonego standardu i przygotowanie do procesu certyfikacji
 • Zgłoszenie wdrożonego standardu do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej

Szkolenia wymagane w trakcie wdrażania Standardu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym IATF 16949:2016

Podczas procesu wdrożenia prowadzone są szkolenia podstawowe związane z wymaganiami standardu IATF 16949:2016 i z prowadzeniem auditów wewnętrznych oraz szkolenia specjalistyczne, takie jak: APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, 8D czy 5W, stosownie do potrzeb i na życzenie klienta.

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.