Oferta

System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Dla kogo przeznaczony jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego w wymaganiami normy ISO 27001:2017 kierujemy do wszystkich organizacji, które chcą mieć gwarancję zachowania poufności i dostępności wszystkich posiadanych informacji.

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji?
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISMS (Information Security Managenet System) powstał z myślą o skutecznej i kompleksowej ochronie zasobów informacyjnych przed rozmaitymi zagrożeniami w każdej organizacji. Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji. Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje również wymagania dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, dostosowanych do potrzeb organizacji. Wymogi określone w niniejszej Normie Międzynarodowej są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od typu, wielkości i charakteru. Wyłączenie któregokolwiek z wymagań określonych w Rozdziałach 4 do 10 jest nieakceptowalne, w wypadku gdy organizacja deklaruje zgodność z niniejszą Normą Międzynarodową. System zbudowany jest w oparciu o 3 główne założenia:

 • Poufność - zapewnienie, iż informacja jest dostępna wyłącznie dla osób uprawnionych, posiadających odpowiednie prawa dostępu
 • Integralność - śledzenie procesu przetwarzania informacji we wszystkich formach występowania, po to aby uniemożliwić nieautoryzowaną modyfikację czy też wyeliminować niepoprawną metodę przetwarzania
 • Dostępność - zapewnienie, iż informacja jest dostępna dla osoby uprawnionej zawsze gdy tego potrzebuje

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

 • Gwarancja dla kontrahentów i klientów właściwej ochrony wszystkich informacji
 • Zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji
 • Zwiększona konkurencyjność na rynku
 • Ułatwiony nadzór i zapewnia bezpieczeństwo informacji.
 • Zapewnienie, że spełnione są wymogi prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest organizacja.
 • Zwiększone zaufanie klientów, przez podniesienie wiarygodności
 • Zminimalizowane ryzyko utraty lub przejęcia danych
 • Lepsza ochrona majątku i interesów właścicieli firmy
 • Szybka identyfikacja błędów i niezgodności z wymaganiami normy

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.