Oferta

SCC (Safety Certificate Contractors)

Dla kogo przeznaczone jest SCC?
Ofertę wdrożenia SCC kierujemy do przedsiębiorstw chcących udokumentować swoje oddziaływanie na bezpieczeństwo i higienę pracy w swojej firmie oraz uczynić go mierzalnym w celu ciągłego doskonalenia.

Czym jest SCC?
SCC, czyli lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów (Safety Certificate for Contractors/Sicherheits Certifikat Contraktoren) to nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem oraz środowiskiem. Prowadzona certyfikacja jest sposobem oceny wewnętrznych procesów i ich wykonawców a uzyskane certyfikaty dowodem iż procesy i ich wykonawców oceniane w odniesieniu do najlepszej praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem zostały uznane za zgodne z tymi praktykami.

Pierwotnie system SCC był przeznaczony dla podwykonawców/usługodawców działających w przemyśle olejów mineralnych, w przemyśle petrochemicznym, z czasem również w branży chemicznej. Obecnie wymagania są znane na rynku międzynarodowym i stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności wszędzie tam gdzie wykonywane są prace niebezpieczne tak dla zdrowia i życia ludzkiego jak i dla środowiska. Kryteria SCC są wdrażane i wymagane nie tylko podczas wykonywanych prac ale również na etapie projektowania.

Zastosowanie SCC oznacza doskonalenie działania z zakresu bezpieczeństwa w organizacji zatrudnionej do wykonania niebezpiecznych prac i jest popularny zwłaszcza w branżach budowlano-montażowych.

Certyfikat SCC zapewnia, że niebezpieczna praca jest zaprojektowana i wykonywana przez kompetentną organizację i przeszkolonych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Korzyści z posiadania SCC

 • Wykonywanie prac projektowych i wykonawczych przez wykwalifikowanych pracowników posiadającychpaszporty bezpieczeństwa
 • Wzrost bezpieczeństwa prawnego
 • Wzrost wiarygodności, w szczególności na rynkach międzynarodowych
 • Wzrost konkurencyjności
 • Poprawa bezpieczeństwa w obszarze podzlecania prac kontraktowych, zarówno ludzi jak i otaczającego ich środowiska
 • Zapewnienie kontrahenta, że podwykonawcy będą postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ochrony bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska
 • Wzrost świadomości znaczenia BHP i ochrony środowiska wśród pracowników prowadzące do zmniejszenia wskaźnika wypadkowości, a przez to do zmniejszenia obciążeń finansowych spowodowanych kosztami pracy
 • Zmniejszenie kosztów poprzez redukcję konieczności prowadzenia auditów klientowskich
 • Zmniejszenie kosztów przez zmniejszenie czasu przestojów maszyn i urządzeń spowodowanych ich awariami lub wypadkami przez nie spowodowanymi
 • Umocnienie wizerunku i zdolności konkurencyjnej na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez doskonalenie zdolności do zapewniania bezpieczeństwa pracy
 • Uznawanie certyfikatu oraz paszportów bezpieczeństwa w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii

Paszporty bezpieczeństwa SCC

We współpracy z DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) organizujemy szkolenia 
z zakresu SCC kończące się egzaminem w języku polskim. Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest wydanie certyfikatu DGQ honorowanego w SCC oraz paszportów bezpieczeństwa.

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.