Oferta

Publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości AQAP

Dla kogo przeznaczony jest system zapewnienia jakości wg AQAP?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu zapewnienia jakości wg AQAP kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, chcących mieć zdolność do produkowania i dostarczania na potrzeby wojska bezpiecznego, niezawodnego i materiałooszczędnego wyrobu.

Czym jest system zapewnienia jakości wg AQAP?
AQAP, czyli "Publikacja Standaryzująca Dotycząca Zapewnienia Jakości" stanowi dokumenty standaryzacyjne ustanowione przez ponad połowę państw członkowskich NATO. Dokumenty te stanowią zbiór wymagań jakościowych do umieszczenia przez zamawiającego w zawieranych umowach w odniesieniu do firm i przedsiębiorstw zajmujących się dostawami dla wojska. Dokumenty standaryzacyjne AQAP ustalają  politykę jakości zdeterminowaną na pełną odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron za jakość wyrobu i mają zapewnić dostarczanie na potrzeby wojska wyrobów bezpiecznych, niezawodnych i materiałooszczędnych.  Nie określają one wymagań dla wyrobu.

Bazowymi dokumentami NATO w odniesieniu do monitorowania i nadzorowania systemu jakości dostaw dla potrzeb wojska jest STANAG 4107 - dokument określający zasady nadzorowania systemu zarządzania jakością dostaw oraz wprowadzający publikację AQAP oraz AQAP-2000, czyli polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia wyrobu.

Dokumenty AQAP są uzupełnieniem i rozszerzeniem norm jakości serii ISO 9000. Na bazie zmieniających się wymagań norm jakości serii ISO 9000 powstawały kolejne wydania dokumentów AQAP. Od 1 stycznia 2005 roku obowiązują wyłącznie dokumenty standaryzacyjne AQAP oparte na normie ISO 9001:2000.

Korzyści z posiadania zapewnienia jakości wg AQAP

  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku
  • Spełnienie wymagań zamawiającego
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z realizowanymi przedsięwzięciami
  • Zapewnienie identyfikowalności realizowanych procesów
  • Zwiększenie skuteczności i efektywności procesów

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.