Oferta

Przygotowanie laboratorium do akredytacji wg PN EN ISO/IEC 17025

Dla kogo przeznaczony jest system zarządzania jakością w laboratorium wg ISO 17025?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 17025 kierujemy do wszystkich laboratoriów, które poprzez wdrożenie systemu i uzyskanie certyfikatu akredytacji chcą potwierdzić wiarygodność i niezależność otrzymywanych przez nie wyników badań.

Czym jest system zarządzania jakością w laboratorium wg ISO 17025?
Norma ISO 17025 zawiera wymagania dotyczące jakościowych aspektów funkcjonowania laboratorium (w tym zakresie obejmuje między innymi: nadzorowanie dokumentacji, badanie wymagań klienta, auditowanie itp.), jak i również zawiera wymagania techniczne (odnoszą się one między innymi do: kompetencji personelu, warunków i wyposażenia, wzorcowania, spójności pomiarowej, zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań).

W maju 2005 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała zaktualizowany międzynarodowy standard w zakresie zarządzania jakością laboratorium badawczym i wzorcującym - ISO/IEC 17025: 2005.
Laboratorium, które wdrożyło system zarządzania jakością wg normy ISO 17025 i chce poddać ocenie ten system, poddaje się akredytacji. Akredytacja w Polsce jest przeprowadzana wyłącznie przez Polskie Centrum Akredytacji.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania jakością w laboratorium wg ISO 17025

 • wzrost wiarygodności uzyskiwanych wyników badań
 • spełnienie wymagań prawnych
 • udowodnienie kompetencji i wiarygodności laboratorium do wykonywania badań
 • optymalizacja procesów na poziomie organizacyjnym i produkcyjnym
 • zapewnienie profesjonalnej praktyki na każdym etapie badania
 • efektywność systemu dokumentacji
 • wyższy poziom odpowiedzialności pracowników

Jak wdrażamy system zarządzania jakością w laboratorium wg ISO 17025?

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:

 • Diagnoza wstępna - określenie stopnia zgodności prowadzonych działalności z wymaganiami normy ISO/IEC 17025
 • Szkolenie grup roboczych - szkolenie z metodologii opracowywania dokumentacji wraz z ćwiczeniami
 • Opracowanie dokumentacji - opracowywanie procedur, instrukcji, określenie uprawnień i odpowiedzialności
 • Opisanie stanu faktycznego funkcjonowania firmy pod kątem wymagań normy ISO/IEC 17025
 • Szkolenie auditorów wewnętrznych - szkolenie dla wybranych pracowników z metod prowadzenia auditu wewnętrznego
 • Szkolenie z wymagań normy ISO/IEC 17025
 • Wdrożenie systemu - wprowadzenie opracowanych dokumentów, przeprowadzanie auditów wewnętrznych, korygowanie systemu
 • Zgłoszenie systemu do akredytacji - dokonywanie przeglądu systemu pod kątem jego gotowości do akredytacji

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.