Oferta

Międzynarodowy standard żywności IFS

Dla kogo?
Oferta na zaprojektowanie i wdrożenie standardu IFS skierowana jest w szczególności do producentów i dostawców żywności i opakowań biorących udział w sprzedaży do sieci handlowych.

Czym jest IFS?
IFS - Międzynarodowy Standard Żywności ujednolicający zasady auditowania producentów i dostawców żywności. Jest to system łączący wymagania HACCP z elementami zarządzania. Standard ten został uznany przez światową organizację GFSI (Global Food Safety Initiative) w roku 2001.
Jednym z najistotniejszych powodów opracowania standardu IFS był brak jednoznacznie określonych wymagań, na podstawie których, można badać wdrożone u producentów, dostawców artykułów spożywczych systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Inicjacją powstania IFS stały się różne normy inaczej specyfikujące bezpieczeństwo żywności, wprowadzające chaos w trakcie auditowania przedsiębiorstw oraz stale rosnące oczekiwania klientów w stosunku do producentów i dostawców uczestniczących w łańcuchu żywnościowym.

Jak wdrażamy IFS?
Realizując projekty standardu IFS szczególną uwagę zwracamy na indywidualne potrzeby Państwa Klientów, oraz wspólnie określony zakres systemu. Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, których niezmiennymi są:

 • Ocena posiadanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa pracy pod kątem spełnienia wymagań IFS.
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny.
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych opartych na pracy zespołowej naszych konsultantów z powołanym przez Państwa zespołem.
 • Zweryfikowanie efektywności wdrożonych zasad oraz skuteczności ich realizacji przez powołany personel.
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji w niezależnej jednostce (również pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania i wypełnienia wniosków do certyfikacji)

Korzyści płynące z zastosowania Standardu IFS:

 • Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa
 • Otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi
 • Umocnienie zaufania konsumenta oraz sprzedawcy odnośnie bezpieczeństwa, jakości i zgodności wyrobu
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia przez możliwość ciągłej obserwacji wszelkich działań i korekty niezgodności
 • Efektywność w prowadzeniu systematycznej analizy i realizacji nadzoru w celu zapobiegnięcia lub eliminacji zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywnościowego i dla redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu
 • Obniżenie kosztów poprzez systematyczne działania zapobiegawcze
 • Uniknięcie wielokrotnych auditów ze strony różnych odbiorców, a w szczególności przez sieci handlowe

Tutaj mogą Państwo zamówić normę w języku polskim.

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.