Oferta

IFS Logistics

Dla kogo przeznaczony jest IFS Logistic?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu kierujemy do firm logistycznych (artykuły spożywcze, opakowania i inne) współpracujących z sieciami handlowymi, jak i producentów żywności własnej marki.

Czym jest IFS Logistic?
Jest to kolejna norma IFS, została opracowana w celu poprawy bezpieczeństwa żywności podczas magazynowania, transportu i innych operacji logistycznych. Zawiera szereg wymagań dedykowanych dla rozładunku, składowania, przewozu, rozładunku żywności, zarówno tej wymagającej specjalnych warunków, takich jak warunki chłodnicze, jak i żywności o stabilnej charakterystyce.

Korzyści z posiadania IFS Logistic:

  • Usystematyzowanie działań związanych z logistyką dóbr konsumpcyjnych
  • Podwyższenie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw
  • Zintegrowanie procedur ryzyka i środków zapobiegawczych w aspekcie bezpieczeństwa i legalności produktów
  • Wdrożenie efektywnej komunikacji z wszystkimi stronami łańcucha dostaw
  • Wzrost zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.