Oferta

BRC Storage and Distribution

Dla kogo przeznaczony jest BRC - Storage and Distribution?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu kierujemy do firm logistycznych (artykuły spożywcze, opakowania i inne) oraz innych produktów konsumenckich (przemysłowych, niespożywczych).

Czym jest BRC - Storage and Distribution?
Jest to kolejna norma z serii BRC, celem standardu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i integralności produktów przez firmy logistyczne w całym łańcuchu, począwszy od wytworzenia produktu po jego dostarczenie konsumentowi.

Standard wypełnia lukę pomiędzy producentami a sieciami handlowymi, pełni rolę łącznika konsumenta z producentem.

Zawiera szereg wymagań dedykowanych dla logistyki z podziałem na operacje (kontrola produktu/sortowanie; pakowanie - przepakowywanie, łączenie/montaż; inspekcyjna kontrola jakości; operacje chłodzenia, mrożenia i rozmrażania ).

Korzyści z posiadania BRC - Storage and Distribution:

  • Usystematyzowanie działań związanych z logistyką dóbr konsumpcyjnych
  • Podwyższenie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw
  • Zintegrowanie procedur ryzyka i środków zapobiegawczych w aspekcie bezpieczeństwa i legalności produktów
  • Wdrożenie efektywnej komunikacji z wszystkimi stronami łańcucha dostaw
  • Wzrost zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.