Oferta

BRC Food Safety Standard

Dla kogo?
Oferta na zaprojektowanie i wdrożenie standardu BRC skierowana jest do wszystkich producentów artykułów spożywczych, wytwórców własnej marki i ich dostawców, przedsiębiorców przetwarzających lub przygotowujących produkty spożywcze lub składniki dla użycia przez firmy świadczące usługi gastronomiczne, dla firm cateringowych, jak również dla przemysłu spożywczego sprzedającego swoje wyroby do sieci handlowych.

Czym jest BRC?
Aby wyeliminować audity systemów bezpieczeństwa żywności w oparciu o GMP, GHP i HACCP wśród swoich dostawców, liderzy i członkowie Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium) opracowali BRC Global Standard Food. Jego pierwsza wersja została opublikowana w październiku 1998 r. Następnie dwukrotnie ją aktualizowano, poddając przy tym licznym konsultacjom z zainteresowanymi stronami aby zdobyć pewność, że Standard jest akceptowany i zgodny z prawem. W kwietniu 2003 r. ukazało się trzecie, obowiązujące do dziś wydanie.

Pomimo że, oryginalnie norma BRC została stworzona głównie dla dostawców produktów własnej marki do sieci handlowych, w ostatnich latach znalazł on zastosowanie wśród wielu sektorów przemysłu spożywczego przez usługi gastronomiczne i produkcję składników.

Wymagania standardu BRC opierają się o zaprojektowanie i wdrożenie systemu HACCP, efektywne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001) wraz z pełną dokumentacją oraz kontrolę nad środowiskiem zakładu, nad procesem produkcyjnym, procedurami i personelem.

Posiadanie przez zakład spożywczy certyfikatu zgodności ze standardem BRC jest dla dystrybutora sygnałem, że dostawca pozytywnie przeszedł szczegółową inspekcję i spełnił w sposób zadawalający wszystkie wymagania zawarte w powyższym dokumencie. Obecnie standard jest stosowany przez dostawców na całym świecie.

Korzyści płynące z zastosowania Standardu BRC:

 • Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa
 • Otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi
 • Umocnienie zaufania konsumenta oraz sprzedawcy odnośnie bezpieczeństwa, jakości i zgodności wyrobu
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia przez możliwość ciągłej obserwacji wszelkich działań i korekty niezgodności
 • Efektywność w prowadzeniu systematycznej analizy i realizacji nadzoru w celu zapobiegnięcia lub eliminacji zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywnościowego i dla redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu
 • Obniżenie kosztów poprzez systematyczne działania zapobiegawcze
 • Uniknięcie wielokrotnych auditów ze strony różnych odbiorców, a w szczególności przez sieci handlowe

Jak wdrażamy BRC?
Realizując projekty standardu BRC szczególną uwagę zwracamy na indywidualne potrzeby Państwa Klientów, oraz wspólnie określony zakres systemu. Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, których niezmiennymi są:

 • Ocena posiadanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa pracy pod kątem spełnienia wymagań BRC
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny
 • Stworzenie dokumentacji systemowej
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych opartych na pracy zespołowej naszych konsultantów z powołanym przez Państwa zespołem
 • Zweryfikowanie efektywności wdrożonych zasad oraz skuteczności ich realizacji przez powołany personel
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji w niezależnej jednostce (również pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania i wypełnienia wniosków do certyfikacji

Tutaj mogą Państwo zamówić normę w języku polskim.

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.