Oferta

Wdrożenia

Zakres

Naszym Klientom proponujemy następujące projekty doradczo-szkoleniowe:

 • kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania
 • prowadzenie auditów wewnętrznych u Klienta, zarówno jednorazowo, jak i na podstawie rocznej umowy
 • pełnienie przez naszego konsultanta funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania u Klienta
 • doraźne konsultacje przy doskonaleniu systemów zarządzania
 • audity zerowe systemów zarządzania
 • grupowe wdrażanie systemów zarządzania
 • doradztwo przy wdrożeniu narzędzi informatycznych wspierających systemy zarządzania
 • audity prawne i audity środowiskowe
 • wdrażanie narzędzi jakości (FMEA, APQP, PPAP)
 • wdrażanie 5S
 • wdrażanie metod statystycznych w badaniu zdolności systemów pomiarowych i sterowaniu procesami - MSA i SPC 

Zasady projektów doradczych:

 • każdy projekt jest traktowany indywidualnie w zależności od specyfiki działalności i wielkości organizacji, rodzaju wdrażanego systemu oraz specyficznych wymagań Klienta
 • zawsze zostaje wyznaczona przez biuro Q-PC osoba odpowiedzialna za projekt - konsultant Q-PC oraz ewentualne osoby wspierające szefa projektu
 • gwarantujemy w ramach uzgodnionej z klientem ostatecznej ceny usługi zobowiązanie się do realizacji wszystkich etapów działań przedstawionych Harmonogramie Prac i Płatności załączonej do umowy
 • podstawą projektów są wizyty konsultanta u Klienta na miejscu, lecz także doraźnie konsultacje telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • tworzymy rozwiązania pomagające Klientowi i prowadzonemu przez niego biznesowi, nie skupiając się tylko i wyłącznie na wymaganiach normy oraz wymaganiach jednostek certyfikujących
 • ponosimy odpowiedzialność za zgodność udzielanych porad z wymaganiami normy dotyczącej wdrażanego systemu a w przypadku wad dokumentacji systemu wynikłych z nieprawidłowej konsultacji zobowiązujemy się ponownie konsultować kwestionowane zagadnienia nieodpłatnie
 • każdy etap prac kończy się przygotowaniem przez konsultanta Protokołu Zdawczo-Odbiorczego zaakceptowanego przez Klienta, w którym przedstawione są zrealizowane działania, ich słabe i mocne strony oraz konieczne do podjęcia kolejne działania
 • gwarantujemy sukces projektu - ostatni etap prac, który zazwyczaj stanowi ok. 20% ceny jest dla Klienta gwarancją, płatność ze ten etap następuje dopiero po uzyskaniu przez Klienta oczekiwanego certyfikatu
 • gwarantujemy, że wszelkie dane i informacje uzyskane w wyniku realizacji usługi są poufne i nigdy w żadnej formie nie będą udostępnione stronom trzecim
 • po zakończonym projekcie i otrzymaniu przez Klienta oczekiwanych certyfikatów proponujemy dalszą współpracę w zakresie szkoleń doskonalących, pomocy w prowadzeniu auditów wewnętrznych oraz innych na preferencyjnych warunkach cenowych