Oferta

Czystość techniczna w montażu wg VDA 19.2

Cel szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla funkcji: jakości, produkcji, logistyki, planowanie jakości (PM)

Program szkolenia

Wprowadzenie – procesy produkcyjne, wymagania w zakresie czystości technicznej.

Terminy i definicje.

Mechanizm generowania i transportu cząsteczek.  

Podstawy w zakresie kontroli cząsteczek: wielkość/ciężar/przemieszczanie.

1) Określanie wpływu czystości na proces produkcji, operacje procesu – metody/testy/procedury/dokumentacja.

a.Środowisko i czystość powietrza

b.Czystość powierzchni

c.Czystość płynów/innych substancji

2) Definiowanie zakresu zastosowania.

a.Aktualny poziom wiedzy i technologii – cząsteczki > 5 mikronów

b.Sprawdzanie czystości komponentów VDA 19

c.Wyłączenia

3) Projektowanie urządzeń dla czystego montażu + zakres zastosowania.

a.Dane wejściowe do projektu (200-1000um)

b.Identyfikacja potencjalnych źródeł generujących cząsteczki: środowisko/logistyka/personel /urządzenia.

c.Pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie cząsteczek  prewencja /zabezpieczanie.

4) Środowisko

a.Określanie grup czystości (CG).

b.Klasyfikacja obszarów – kryteria czystości.

c.Layout

d.Czynniki wpływu, materiały, powierzchnie, personel…

5) Pomiary wpływu środowiska

6) Logistyka

a.Logistyczny proces

b.Projekt: czynniki  pakowanie /metody/pojemniki , …

7) Personel

a. Kwalifikacje i ubrania zasady

b.Zadania/ nadzorowanie/ świadomość.

8) Urządzenia montażowe

a.Powierzchnie i materiały/obszary

b.Stanowiska robocze i ich zasilanie/transport

c.Narzędzia /UR/zatrzymania

d.Proces montażu

e.Pomiary

9) Ćwiczenia: 1) definiowanie kryteriów czystości , 2) projektowanie procesu montażu (flow-chart  wg wytycznych vda 19.1 i z zastosowaniem PFMEA.

10) Podsumowanie i zakończenie.

 

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane