Oferta

Auditor wewnętrzny pod kątem wymagań VDA 6.1, VDA 6.3, VDA 6.5

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności weryfikacji procesów wg VDA 6.1, VDA 6.3, VDA 6.5 oraz zapoznanie z interpretacją norm.

Zakres tematyczny:

VDA 6.1

 1. Wprowadzenie
 2. Moduł I  - M : Odpowiedzialność kierownictwa
 3. Odpowiedzialność kierownictwa
 4. System jakości /Audity wewnętrzne
 5. Kompetencje i szkolenia + zasoby
 6. Aspekty finansowe systemu jakości
 7. Bezpieczeństwo wyrobu
 8. Korporacyjna strategia
 9. Ćwiczenie
 10. Moduł II – P:  Wyrób i proces
 11. Przegląd umowy/ jakość w marketingu
 12. Projektowanie i rozwój wyrobu /Planowanie procesu
 13. Nadzór nad dokumentami
 14. Zakupy
 15. Wyroby klienta
 16. Identyfikacja i identyfikowalność
 17. Nadzór nad procesem
 18. Postępowanie z wyrobem, pakowanie
 19. Dostarczanie usługi /usługa
 20. Metody statystyczne
 21. Ćwiczenie
 22. Podsumowanie i zakończenie.

Wymagania VDA 6.3

 1. Wprowadzenie, definicje związane z auditem
 2. Cele auditu –  wg. Vda 6.3 – cz. I
 3. Różnice:  audit systemu a audit procesu i wyrobu
 4. Planowanie auditu
 5. Przygotowanie auditu procesu
 6. Omówienie wymagań VDA 6.3 –  Analiza potencjałów - część P1
 7. System oceny wg  VDA 6.3  P1
 8. Metoda  ,, Żółwia ‘’  Ocena punktowa
 9. Wymagania VDA 6.3 – P 2
 10. Wymagania VDA 6.3 – P 3
 11. Wymagania VDA 6.3  P4 
 12. Ćwiczenia z interpretacji listy pytań, wypełnianie listy pytań VDA 6.3. przykład excel 
 13. Zasady prowadzenia oceny procesu
 14. Zasady degradacji oceny
 15. Wymagania VDA 6.3 – P5
 16. Wymagania VDA 6.3 – P6
 17. Wymagania VDA 6.3 – P7
 18. Ćwiczenia z interpretacji  listy pytań, wypełnianie listy pytań VDA 6.3.  przykład excel
 19. Działania poauditowe – doskonalenie procesu
 20. Podsumowanie.

     Audit wyrobu wg. VDA 6.5

 1. Definicje i terminy związane z auditem wyrobu
 2. Odpowiedzialność i kwalifikacje zarządzającego auditami
 3. Odpowiedzialność i kwalifikacje auditora wyrobu.
 4. Czy potrzebna procedura auditu wyrobu – jak ją opracować efektywnie?
 5. Dane wejściowe – przygotowanie programu auditu
 6. Ćwiczenie – program auditu wyrobów.
 7. Dane wejściowe przygotowanie planu auditu wyrobu.
 8. Ćwiczenie – plan auditu – przykład wyrobu rekomendowanego przez uczestników szkolenia.
 9. Definiowanie liczności próbki w audicie wyrobu.
 10. Różne wersje badania auditowego – od ,,zabawy u  klienta do CoP .
 11. Realizacja auditu wyrobu.
 12. Ćwiczenie – jak efektywnie przeprowadzić audit wyrobu.
 13. Jak zakomunikować wyniki auditu Kierownictwu – skuteczność.
 14. Działania korygujące i ich skuteczność
 15. Zakończenie.

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane