Oferta

VDA

Auditor wewnętrzny pod kątem wymagań VDA 6.1, VDA 6.3, VDA 6.5

Nabycie umiejętności weryfikacji procesów wg VDA 6.1, VDA 6.3, VDA 6.5 oraz zapoznanie z interpretacją norm. poznaj szczegóły

Audit Produktu wg VDA 6.5

Przygotowanie auditorów do samodzielnego prowadzenia auditu wyrobu wg VDA 6.5 (wymagania/interpretacja/przykłady). poznaj szczegóły

VOLKSWAGEN – Q–Konkret

Szkolenie kierowane jest do pracowników firm współpracujących z VW AG oraz firm mających zamiar nawiązać taką współpracę. W ramach szkolenia przedstawiane są specyficzne wymagania jakościowe koncernu wynikające z wytycznych zawartych w najnowszych broszurach Formel Q. poznaj szczegóły

Czystość techniczna w montażu wg VDA 19.2

Szkolenie dedykowane jest dla funkcji: jakości, produkcji, logistyki, planowanie jakości (PM) poznaj szczegóły