Oferta

Zarządzanie zyskami i kosztami przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie systemów zarządzania

Cel szkolenia

Wskazanie uczestnikom możliwości lepszego wykorzystania różnych modeli systemów zarządzania w celu osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa.

Zakres szkolenia:

1. Cele systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, BHP, energią, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania).

2. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa (przychód, dochód, koszty, straty, próg rentowności, bilans, rola rachunkowości). Rola budżetu przedsiębiorstwa. Kalkulacja cen.

3. Zarządzanie przez cele z uwzględnieniem aspektów biznesowych. Zrównoważona karta wyników. Planowanie działań. Zapewnienie zasobów.
4. Zarządzanie ryzykiem pod kątem wyników finansowych. Zapewnienie biznesowej ciągłości działania.
5. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem pracy pod kątem finansowym. Zarządzanie wiedzą organizacyjną. Zarządzanie zakupami. Zarządzanie procesami produkcji i realizacji usług. Optymalizacja procesów logistycznych.
6. Monitorowanie i pomiary systemu zarządzania pod kątem wyników finansowych. Wykorzystanie auditów wewnętrznych dla doskonalenia biznesu. Rola ciągłego doskonalenia.
7. Rola zarządzania środowiskowego w zapewnieniu odpowiednich wyników biznesowych.
8. Rola zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zapewnieniu wyników biznesowych.
9. Rola systemów zarządzania energią w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.
10. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji  i ich wpływ na biznes. Rola systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w zapewnieniu wyników biznesowych. 
11. Podsumowanie, dyskusja.

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane