Oferta

Szkolenie dla auditorów wewnętrznych i auditorów 2. strony zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011:2018

Cel szkolenia

Wytyczne normy ISO 19011:2018

Program:

 1. Pojęcie auditu
 2. Cele auditów
 3. Wymagania i zalecenia norm serii ISO 9000 dotyczące auditów wewnętrznych
 4. Zarządzanie programem auditów wewnętrznych. Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do auditów wewnętrznych i auditów 2. strony
 5. Obowiązki i zadania auditorów.
 6. Planowanie i przebieg auditu. Procesowe podejście do auditów wewnętrznych i auditów 2. strony.
 7. Analiza tekstu norm i innych udokumentowanych wymagań.
 8. Ocena obserwacji auditowych, formułowanie niezgodności.
 9. Pytania auditowe
 10. Podstawy psychologii auditu, analiza transakcyjna. Rozmowa podczas auditu.Postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
 11. Ćwiczenia praktyczne, warsztaty, dyskusja.

Czas trwania: 16 godzin.
Forma: wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki auditowe.
 

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane