Oferta

Omówienie zmian wprowadzonych przez normę PN-EN ISO 14001:2015-09 „Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania"..

Cel szkolenia

Zapoznanie się ze zmianami w normie PN-EN ISO 14001:2015-09 w stosunku do normy PN-EN ISO 14001:2005. Przygotowanie planu wdrożenia zmian

Zakres tematyczny:

1. Nowy zakres i struktura normy.

2. Kontekst organizacji.

3. Przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa.

4. Ryzyko w zarządzaniu środowiskowym i metody analizy ryzyka.

5. Zmiany w dokumentacji.

6. Wskaźniki działalności środowiskowej,

7. Poprawa oddziaływania na środowisko.

8. Dostosowanie funkcjonującego w firmie systemu zarządzania środowiskowego do nowych wymagań.

9. Znaczenie zmian dla certyfikacji na zgodność z nowymi wymaganiami. 

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane