Oferta

Wymagania CQI–9

Cel szkolenia

Zapoznanie z wymaganiami procesu obróbki cieplnej, przygotowanie do pełnienia roli Przedstawiciela kierownictwa ds. obróbki cieplnej, przygotowanie do prowadzenia auditów wewnętrznych procesu obróbki cieplnej.

Zakres tematyczny:

Dzień 1

 1. Wprowadzenie – terminy i definicje stosowane w  CQI-9.
 2. Przypomnienie zasad postępowania z procesem specjalnym.
 3. Proces oceny i jego cele – (HTSA – ocena systemu obróbki cieplnej).
 4. Opracowanie systemowej procedury oceny obróbki cieplnej – ćwiczenie (budowa flow-chartu).
 5. Kwalifikacje zespołu oceniającego.Ćwiczenie – odpowiedzialności i uprawnienia zespołu oceniającego.
 6. Przygotowanie zespołu do samooceny – HTSA.
 7. Ćwiczenie przygotowanie dokumentacji do oceny – HTSA.
 8. Odpowiedzialność kierownictwa i planowanie jakości.
 9. Ćwiczenie – opracowanie planu  HT i planu jakości/planu kontroli – najlepsze praktyki.Podsumowanie i zakończenie

Dzień drugi

 1. System redukcji ryzyk – części pomieszane/niezgodne…
 2. Dokumentacja pracy pieca – ćwiczenie.
 3. 5s – utrzymanie procesu – standaryzacja/systemy oznaczeń.
 4. Dokumentacja pracy systemu chłodzenia – ćwiczenie.
 5. Test końcowy,  weryfikacja wyposażenia produkcyjnego.
 6. Tabele procesu – test końcowy ćwiczenie.
 7. Proces nadzoru wyposażenia produkcyjnego.
 8. Ćwiczenie – przygotowanie TUS (system jednolitości temperatury).
 9. System kalibracji termopar.
 10. Ćwiczenie – przygotowanie SAT (system testu dokładności).
 11. Podsumowanie

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane