Oferta

System Zarządzania Jakością w motoryzacji IATF 16949

Ocena kompetencji auditorów i ich kwalifikowanie

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie nadzoru nad auditorami - określania wymaganych kompetencji, szkolenia, nadzorowania realizacji auditów oraz oceny auditorów i ich kompetencji. poznaj szczegóły

Planowanie procesu i analiza ryzyka, podejście systemowe (ISO 9001, IATF 16949)

Cel szkolenia : zapoznanie z konceptem myślenia opartego na ryzyku i planowania bazującego na kontekście organizacji i zainteresowanych stron. poznaj szczegóły

Auditor wewnętrzny IATF 16949:2016

Szkolenie dotyczące zmian w standardzie IATF 16949 w stosunku do ISO/TS 16949 z akcentem na wymagania w obszarze auditów. poznaj szczegóły

Nowy Standard w motoryzacji IATF 16949:2016

Zapoznanie z najnowszymi i najważniejszymi zmianami IATF 16949 vs ISO/TS 16949 poznaj szczegóły

Wymagania CQI–9

Zapoznanie z wymaganiami procesu obróbki cieplnej, przygotowanie do pełnienia roli Przedstawiciela kierownictwa ds. obróbki cieplnej, przygotowanie do prowadzenia auditów wewnętrznych procesu obróbki cieplnej. poznaj szczegóły

Bezpieczeństwo wyrobu. Odpowiedzialność producenta w branży motoryzacyjnej – Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa

Zapoznanie z wymaganiami odpowiedzialności za produkt, przygotowanie do pełnienia roli Przedstawiciela Kierownictwa ds. Bezpieczeństwa Wyrobu, przygotowanie do prowadzenia auditów wewnętrznych – bezpieczeństwo wyrobu. poznaj szczegóły

„IMDS” i „REACH” - warsztaty

Uczestnik po szkoleniu będzie w stanie samodzielnie pracować w bazie IMDS, swobodnie wykorzystując jej wszystkie funkcje. poznaj szczegóły

Współczesne metody prognozowania i prewencji w utrzymaniu ruchu

Szkolenie dedykowane dla służb utrzymania ruchu/produkcji /inżynierów procesu poznaj szczegóły

APQP

Zasady i metody planowania jakości wyrobów/procesów. poznaj szczegóły

PPAP

Zasady zatwierdzania wyrobów do produkcji. poznaj szczegóły

Problem solving

Zdobycie umiejętności doboru i zastosowania różnych technik w rozwiązywaniu problemów. poznaj szczegóły

SPC/MSA (Statystyczna kontrola Procesu/Analiza Systemu Pomiarowego)

Przedstawienie najważniejszych elementów Statystycznej Kontroli Procesu oraz szeregu narzędzi wspomagających mających na celu monitorowanie zmian w procesie oraz zbieranie podstawowych danych. Zapoznanie uczestników z metodami analizowania systemów pomiarowych zgodnie z podręcznikiem MSA. poznaj szczegóły

Metoda Six Sigma

Przedstawienie podstawowych założeń podejścia Six Sigma ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi jakościowych Six Sigma. poznaj szczegóły