Oferta

Zmiany wymagań normy ISO 9001:2015. Podstawy analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników ze zmianami w normie ISO 9001:2015 oraz z podstawowymi metodami analizy ryzyka.

Jednym z nowych wymagań w normie ISO 9001:2015 jest wprowadzenie obligatoryjnej analizy ryzyka. Niniejsze szkolenie pozwoli przygotować się do wprowadzenia tych zmian. 

Tematyka szkolenia:

  1. Wprowadzenie – podstawowe informacje o trybie wprowadzenia zmian w normach międzynarodowych.
  2. Zmiany w normie ISO 9001:2015 i konsekwencje tych zmian dla organizacji posiadających certyfikaty systemów zarządzania jakością.
  3. Podstawowe metody analizy i oceny ryzyka (m.in. drzewo zdarzeń, drzewo niezdatności, drzewo decyzyjne, liczbowe metody oceny akceptowalności ryzyka).

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane