Oferta

Procesowe podejście do Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności w zakresie: wymagań normy ISO 9001, identyfikacji procesów, sposobu dokumentowania SZJ, zarządzania procesami.

Korzyści: nabycie umiejętności w zakresie:

 • Wymagań normy ISO 9001
 • Identyfikacji procesów
 • Sposobu dokumentowania systemu zarządzania jakością
 • Zarządzania procesami

Zakres tematyczny:

 1. Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001
 2. Osiem zasad jakości
 3. Procesowe budowanie systemu zarządzania jakością
 4. Procesy wartości dodanej
 5. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 6. Zasady wyznaczania wskaźników i mierników procesów
 7. Zajęcia praktyczne
 8. Podsumowanie - Dyskusja

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane