Oferta

Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań ISO 9001:2015 - aspekty praktyczne

Cel szkolenia

Praktyczne szkolenie z zakresu ISO 9001:2015
  1. Geneza zmian w normach serii ISO 9000.
  2. Rodzina norm ISO 9000.
  3. Zasady zarządzania jakością.
  4. Terminologia wg ISO 9000:2015.
  5. Zmiany w wymaganiach normy ISO 9001:2015.
  6. Analiza ryzyka w ISO 9001:2015.
  7. Podstawowe metody analizy ryzyka (zarys):
  • metody jakościowe: metoda scenariuszowa, listy kontrolne, co-jeśli, HAZOP
  • metody ilościowe: drzewo zdarzeń, drzewo niezdatności, analiza ryzyka 2-, 3- i 4-czynnikowa.

Forma prowadzenia zajęć: wykład  i ćwiczenia zespołowe.

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane