Oferta

Auditor wiodący ISO 9001 DQS

Cel szkolenia

Doskonalenie umiejętności korzystania z potężnego narzędzia jakim jest audit, uzyskanie najwyższego stopnia kwalifikacji auditorskich, rejestracja w światowej bazie auditorów wiodących DQS

Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności korzystania z potężnego narzędzia jakim jest audit, uzyskanie najwyższego stopnia kwalifikacji auditorskich, rejestracja w światowej bazie auditorów wiodących DQS

Profil uczestników: osoby, które ukończyły I etap szkolenia Auditor wewnętrzny DQS, lub kursy „Menadżer Jakości”, „Zarządzanie Systemami Jakości”

Korzyści: DQS jest światową firmą prowadzącą audity na wysokim poziomie od powstania norm serii ISO 9000, ze zwróceniem uwagi na wartość dodaną. 

Tę wiedzę wykorzystano przy tworzeniu programu szkolenia. Szkolenie opiera się w dużej mierze na praktycznych przykładach i prowadzone jest przez doświadczonych auditorów, którzy dzielą się swoją fachowością.

Certyfikat Auditora Wiodącego DQS jest uznawany przez wszystkie biura DQS na całym świecie i stanowi jeden z wymaganych elementów do powołania na Auditora DQS

Zakres tematyczny:

Audity II strony - specyfika, cele, kryteria, różnice między auditem wewnętrznym a II strony (podstawa: umowy dwustronne, cele auditów II strony - wybór dostawcy, rozwiązywanie problemów, zastąpienie drogiej certyfikacji itd.

2.      Audity III strony - specyfika, cele, kryteria (normy stanowiące kryteria - ISO 9001,  zakaz konsultingu, zasady coachingu, różnice w podejściu między auditem wewnętrznym a auditem III strony)

3.      Analiza danych - ćwiczenia (statystyka, udokumentowane informacje, miary procesów, kontekst organizacji, działania odnoszące się do ryzyka i szans, cele, polityka  w formie studium przypadku)

4.      Symulacja auditu - scenka i dyskusja (w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz, celowe wywołanie sytuacji konfliktowych)

5.      Egzamin - interpretacja danych z auditu

          6.      Egzamin - test końcowy

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane