Oferta

Auditor wewnętrzny ISO 9001 DQS

Cel szkolenia

Nauczenie się jak czerpać korzyści z potężnego narzędzia jakim jest audit wewnętrzny, rejestracja w światowej bazie auditorów wewnętrznych DQS

Cel szkolenia: nauczenie się jak czerpać korzyści z potężnego narzędzia jakim jest audit wewnętrzny, rejestracja w światowej bazie auditorów wewnętrznych DQS.

Profil uczestników: szkolenie przeznaczone jest dla osób przeprowadzających audity wewnętrzne oraz dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces.

W przypadku osób nie posiadających doświadczenia zawodowego w systemach zarządzania wymagany jest wcześniejszy udział w szkoleniu z wymagań normy ISO 9001:2015 lub/i dobra znajomość wymagań normy ISO 9001:2015.

Korzyści: DQS jest światową firmą prowadzącą audity na wysokim poziomie od powstania norm serii ISO 9000, ze zwróceniem uwagi na wartość dodaną.

Tę wiedzę wykorzystano przy tworzeniu programu szkolenia. Szkolenie opiera się w dużej mierze na praktycznych przykładach i prowadzone jest przez doświadczonych auditorów, którzy dzielą się swoją fachowością.

Zakres tematyczny:
1 dzień

 1. Normy ISO serii 9000 - Interpretacja norm przez DQS
  • normy ISO 9000, 9001, 9004 i ich znaczenie
  • cele systemu zarządzania jakością
  • PDCA i podejście procesowe
  • definicja procedury, procedury a instrukcje i inne dokumenty, księga jakości; możliwe formy dokumentów; zapisy i ich nadzorowanie
  • zobowiązania kierownictwa, polityka jakości i cele, rola pełnomocnika, przeglądy zarządzania
  • zarządzanie zasobami, budżetowanie, rodzaje zasobów, środowisko pracy, ISO 9001 a BHP
  • procesy związane z klientem (zapisy z przeglądu wymagań)
  • zakupy (ocena dostawców - cele, zapisy)
  • walidacja projektowania i rozwoju
  • walidacja produkcji
  • własność klienta (w tym dane osobowe)
  • zadowolenie klienta (cele, metody)
  • analiza danych
  • ciągłe doskonalenie, działania korygujące, działania zapobiegawcze

2 i 3 dzień

 1. Planowanie programu auditów - podejście procesowe
  • rodzaje auditów 
  • cele auditów
  • częstość auditów,
  • kryteria auditu, 
  • zakres auditu,
  • lista zagadnień,
  • wybór auditorów, 
  • kwalifikacje i obowiązki auditorów
 2. Procedura auditowania,
  • wymagania dotyczące auditowania
  • przegląd dokumentacji i wymagań
  • przygotowanie formularzy
  • planowanie auditu
 3. Spotkanie otwierające
 4. Auditowanie
  • metody i techniki auditowania
  • formułowanie niezgodności
  • zapisy z auditu
  • zamknięcie etapu badania auditowego (krótkie podsumowanie, podziękowanie, pożegnanie z pracownikami działu)
  • prowadzenie rozmów podczas auditu, zadawanie pytań
  • postępowanie w sytuacjach konfliktowych
 5. Spotkanie auditorów przed spotkaniem zamykającym
 6. Spotkanie zamykające
 7. Obieg dokumentacji
 8. Analiza wyników auditów 
 9. Ocena programu auditów (częstotliwość, auditorzy, procedury, formularze)
 10. Raportowanie
 11. Działania korygujące i zapobiegawcze po audicie
 12. Informowanie kierownictwa
 13. Badania skuteczności 
 14. Zmiany w SZJ - ciągłe doskonalenie
 15. Błędy auditowania - wnioski

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem uzyskania certyfikatu DQS

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane