Oferta

Auditor wewnętrzny ISO 9001 (dla zaawansowanych)

Cel szkolenia

Doskonalenie prowadzenia auditu wewnętrznego.

Zakres tematyczny:

  1. Zarządzanie procesowe (identyfikowanie procesów i powiązań między nimi, cechy procesu, właściciel procesu)
  2. Zadania kierownictwa, pełnomocnika, właścicieli procesów, auditorów wewnętrznych
  3. Kompletność systemu, budowa i struktura dokumentacji - wymagana i uzupełniająca
  4. Cel auditu - potrzeba potwierdzenia zgodności, konieczność doskonalenia, zakres auditu
  5. Technika auditowania i dokumentowanie auditu
  6. Audit a działania korygujące i zapobiegawcze

Szkolenie jest wzbogacone warsztatami.

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane