Oferta

Analiza ryzyka wg normy ISO 9001:2015 - warsztaty

Cel szkolenia

Analiza i ocena ryzyka

1. Analiza i ocena ryzyka według wytycznych normy ISO 31000:
    - terminologia
    - zasady zarządzania ryzykiem
    - organizacja procesu zarządzania ryzykiem
    - ocena, analiza i ewaluacja ryzyka, postępowanie z ryzykiem
    - ćwiczenia: kontekst organizacji
2. Przegląd metod analizy i oceny ryzyka
    - metody jakościowe (scenariuszowa, list kontrolnych, "co-jeśli", HAZOP)
    - metody ilościowe (drzewa zdarzeń, drzewa niezdatności, analiza liczbowa 2-, 3- i 4-czynnikowa, FMEA)
    - ćwiczenia: drzewo zdarzeń, drzewo niezdatności, analiza liczbowa / FMEA, zastosowania metod analizy ryzyka
3. Analiza ryzyka w normie ISO 9001:2015

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia


Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane