Oferta

Projekty Unijne/KFS

Dofinansowanie KFS

Szkolenia dla pracowników w Twojej firmie – minimum 80% dofinansowania!

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zaproponować Państwu kompleksową organizację szkoleń i doradztwa w formie szkoleń warsztatowych, z wykorzystaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dla pracowników.

Mogą Państwo również wysłać pracownika/ków na organizowane przez nas Szkolenia otwarte.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca, może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

 

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.
Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).Wniosek wraz z załącznikami  należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Środki przeznaczane przez Powiatowe Urzędy Pracy na KFS są ograniczone. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

QPC Sp z o.o. jako firma doradczo-szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem w  realizacji szkoleń, doradztwa i wdrożeń w  ramach systemów zarządzania oferuje Państwu bezpłatne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, zorganizowanie wybranego przez Państwa szkolenia oraz rozliczenie otrzymanej dotacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z takiej formy dofinansowania zapraszamy do kontaktu:

tel. (22) 607 04 36
tel. kom. 609 491 618
e-mail: szkolenia@qpc.pl