Oferta

aktECO - z zakresu ochrony środowiska ISO 14001

Usługę Identyfikacji i Aktualizacji Wymagań Prawnych z zakresu ochrony środowiska proponujemy wszystkim organizacjom, których działalność podlega obowiązkom wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, w tym przede wszystkim dla tych posiadających certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015 (PN-EN ISO 14001:2015).

Usługa, realizowana przez naszych specjalistów z zakresu ochrony środowiska, polega na bieżącym monitorowaniu zmian w wymaganiach prawnych i informowaniu Klienta o tych zmianach, które bezpośrednio dotyczą jego działalności.

Proces usługi rozpoczyna audit prawny przeprowadzony przez naszego auditora na miejscu u Klienta, a w przypadku organizacji posiadających certyfikowany system zarządzania środowiskowego na wypełnieniu przez przedstawiciela kierownictwa formularza danych środowiskowych. Etap ten ma na celu określenie aspektów środowiskowych wraz z zakresem wymagań prawnych bezpośrednio dotyczących danej organizacji.

Kolejnym etapem jest przygotowanie bazy aktualnie obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz wskazówki dotyczące proponowanych zmian mających na celu spełnienie tych wymagań.

Następnie kwartalnie, otrzymują Państwo drogą elektroniczną informacje o nowopowstałych aktach prawnych, bezpośrednio dotyczących Państwa działalności wraz z proponowanymi sposobami ich wdrożenia.

Opcjonalnie proponujemy coroczne audity weryfikujące poziom wdrożenia zmian w organizacji mających na celu spełnienie wymagań prawnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą na tę usługę prosimy o telefoniczny kontakt z biurem lub mailowo na adres:

E-mail: