Oferta

aktBHP - z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy PN-N 18001

Usługę Identyfikacji i Aktualizacji Wymagań Prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy proponujemy wszystkim organizacjom, których działalność podlega obowiązkom wynikającym z przepisów prawa BHP, w tym przede wszystkim dla tych posiadających certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N- 18001:2004.

Usługa, realizowana przez naszych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, polega na bieżącym monitorowaniu zmian w wymaganiach prawnych i informowaniu Klienta o tych zmianach, które bezpośrednio dotyczą jego działalności.

Proces usługi rozpoczyna audit prawny przeprowadzony przez naszego auditora na miejscu u Klienta, a w przypadku organizacji posiadających certyfikowany system zarządzania BHP na wypełnieniu przez przedstawiciela kierownictwa formularza danych BHP. Etap ten ma na celu określenie wymagań prawnych bezpośrednio dotyczących danej organizacji.

Kolejnym etapem jest przygotowanie bazy aktualnie obowiązujących wymagań prawnych z zakresu BHP oraz wskazówki dotyczące proponowanych zmian mających na celu spełnienie tych wymagań.

Następnie kwartalnie, otrzymują Państwo drogą elektroniczną informacje o nowopowstałych aktach prawnych, bezpośrednio dotyczących Państwa działalności wraz z proponowanymi sposobami ich wdrożenia.

Opcjonalnie proponujemy coroczne audity weryfikujące poziom wdrożenia zmian w organizacji mających na celu spełnienie wymagań prawnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą na tę usługę prosimy o telefoniczny kontakt z biurem lub mailowo na adres:

E-mail: