O nas

Polityka Spółki

Polityką Spółki jest elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku w zakresie przygotowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw w systemach zarządzania z uwzględnieniem specyficznych wymagań branżowych w tym przemysłu motoryzacyjnego oraz podejścia procesowego, w ramach prowadzonych szkoleń i konsultacji w obszarze jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności. Głównym celem Polityki Spółki jest utrzymanie najwyższej jakości wdrażanych systemów, ze szczególnym ukierunkowaniem na wymagania jednostek certyfikujących.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, jakim jest dla polskich przedsiębiorstw funkcjonowanie na rynku europejskim, spółka Q-PC stworzyła grupę niezależnych konsultantów i ekspertów, których celem jest dostarczenie polskim przedsiębiorstwom usług w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania oraz szkoleń przy zachowaniu otwartego, niezależnego i kompetentnego charakteru tego procesu.

Q-PC działa na zasadach partnerskiej współpracy z Klientem. Projekty doradczo-szkoleniowe przez nas realizowane kończą się zawsze sukcesem i owocują zadowoleniem naszych Klientów.